Tục đoạn

Hiển thị 1–20 trong 45 kết quả

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bá thống cao

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bá thống hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bạch hoa tiên

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ huyết trừ phong thang

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận đau lưng hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận đau lưng hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Chỉ thống kiện yêu

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cốt thống Phong thấp thuỷ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Đức hoà Phong thấp hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðau lưng hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðỗ trọng Phong thấp hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðỗ trọng Phong thấp linh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðông Huê Phong thấp hoạt lạc Thuỷ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hạnh Ðức Khu Phong tê thấp Thuỷ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hoàn an Thai

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hoàn sâm nhung

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hoàn sâm nhung

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hoàn sâm nhung bổ Thận

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hoạt lạc Phong thấp hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hương phụ bạch đới hoàn