sodium chloride

Hiển thị 1–20 trong 133 kết quả

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,9% Natri clorid và 5% glucose

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,9% Sodium Chloride

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0.9% Sodium Chloride Injection

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P.

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Dextrose in Lactated Ringers

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Apol

Thuốc gây tê, mê

Buvac

Thuốc gây tê, mê

Buvac heavy

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 1,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 1,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 2,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 2,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 4, 25GLU

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Compound Sodium Lactate

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Dainakol

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Dextrose Natri

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dianeal Low Calcium

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dianeal Low Calcium

Game bài đổi thưởng