Hiển thị 21–40 trong 153 kết quả

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Eyflox ophthalmic Drops

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Fixomina eye-drop 5ml

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Flojocin

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Floxmed 200

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Floxur 200

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Floxur 400

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Fonalocin

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Forrocine 200mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

G-Flo-200

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Getzacin

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Getzacin

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Getzacin 200mg

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Gifloxin Eye/Ear Drops

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Hamiorocin

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Hanbul Ofloxacin tablet

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Hanseo Ofloxacin Tab

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Hipoflox

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Hipoflox

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Ileffexime 200mg

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Illcexime