Ngưu tất

Hiển thị 1–20 trong 103 kết quả

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bá thảo tinh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bá thống cao

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bá thống hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bảo hoàn đại bổ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ huyết điều kinh xuân nữ tố

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

bổ huyết hoapharm

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ huyết hoạt huyết

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ huyết trừ phong thang

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận đau lưng hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận đau lưng hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận tráng dương

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận tráng dương thuỷ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cân cốt hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cao lỏng thấp khớp

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cao Phong thấp

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cao thấp khớp

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Chỉ thống kiện yêu

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cốt thống Phong thấp hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cốt thống Phong thấp hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cốt thống Phong thấp thuỷ