mộc qua

Hiển thị một kết quả duy nhất

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bá thống cao

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bá thống hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cân cốt hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Chỉ thống tê thấp linh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cốt thống Phong thấp thuỷ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hoàn Thanh can

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hoạt lạc Phong thấp hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Phong thấp đỗ trọng linh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Phong thấp nhức mỏi đỗ trọng cao

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Sâm qui Tinh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Tắc kè I (Gekkool I)

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Tắc kè II (Gekkool II)

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Toạ cốt hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Trường xuân Thang