đỗ trọng

Hiển thị 1–20 trong 80 kết quả

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bá thảo tinh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bá thống hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ huyết thận tinh kim tân

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận đau lưng hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận hoàn bảo sanh đường

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận tráng dương

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận tráng dương thuỷ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Chỉ thống tê thấp linh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cốt thống Phong thấp thuỷ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Độc hoạt ký sinh hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Đức hoà Phong thấp hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðại bắc Phong thấp thuỷ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðại bổ cường lực tinh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðại bổ thận hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðại bổ thang

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðỗ trọng Phong thấp linh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðộc hoạt tang ký sinh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hạc tất phong

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hải dương bổ Thận