Clarithromycin

Hiển thị 1–20 trong 187 kết quả

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Acem 250

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Amclari

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Andopyl Kit

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Asiclarithromycin 250mg

Thuốc đường tiêu hóa

Atesol

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Aurocatin 250mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Aziclar 250

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Baclecin

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Baclecin-500

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Baxpel 250

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Baxpel 500mg

Thuốc đường tiêu hóa

Bebazkit

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Binoclar

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Binoclar

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cagenine

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Caricin

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Caricin 250mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Clabact 250mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Clabéxid 125mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Clacef 500