Ciprofloxacin

Hiển thị 1–20 trong 157 kết quả

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Aristin-C

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Axoflox-500

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

BinexRofcin Tab.

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Biocip

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Bloci

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Boceloxe

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Broflox DX

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Brown and Burk ciprofloxacin tablets 500mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

C-Pac

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cifga 500mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cifin 500

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cifin 750

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cifran OD

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Ciklazen eye/ear drops

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Ciloxan

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cinarosip

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cinepark 500mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cipad

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Cipchem

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Cipeye