Cefuroxime

Hiển thị 1–20 trong 228 kết quả

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Aegenroxim 1500

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Alaxime 1500

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Alfonia Tab.

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Alurix 250

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Alurix 500

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Anikef sterile

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Axef 250mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Axef 500mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Axif 250

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Axren 500

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Bearcef

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Bestnats

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Bifuroxim 250

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Bio-dacef

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Brelmocef-250

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Brelmocef-500

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

C Tri T 250

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

C Tri T 500

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cavumox

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cefamet-250