Cefpodoxime proxetil

Hiển thị 1–20 trong 164 kết quả

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Alpodox

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Ampodox-100

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Ampodox-100

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Anphucpo 100

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Anphuvag 100

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Auropodox 200

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Auropodox 40

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Axtoxem 100

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Axtoxem 200

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Axtoxem 200

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Azstar DT

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Azstar DT

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Bacticef 100

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Bactol 100DT

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Bactol 200DT

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Buclapoxime

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cacef-200

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cefago Tablet

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cefon-DM 100

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Cefon-DM 200