Cefadroxil

Hiển thị 1–20 trong 153 kết quả

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Acefdrox-250

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Amcef-plus

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Amcef-plus

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Androxyl syrup 125mg/5ml

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Androxyl syrup 250mg/5ml

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Arlicef

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Aroxi

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Aticef 500mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Audrox

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Ausdroxil

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

B.B.Cin

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Bearoxyl

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Bestofac Dry Syrup

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Bestofac-250

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

BID 500

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Binancef-500 DT

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Biodroxil 250mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Biodroxil 500mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Brifecy 500

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Brudoxil