Câu kỷ tử

Hiển thị 1–20 trong 38 kết quả

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bá thống cao

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bá thống hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bách tuế tửu

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bảo hoàn đại bổ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bình minh giáng hoả minh mục hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ huyết dưỡng Thận

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ huyết thận tinh kim tân

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Bổ thận hoàn bảo sanh đường

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cao dương tráng thận Xuân Quang

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Cao lỏng sinh lực tinh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðại bổ cường lực tinh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðại bổ ngũ tạng tinh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Ðau lưng hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hải long Tinh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Hải mã bổ Thận Tinh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Khởi đơn dương

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Kỷ ô bổ thận hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Nhân sâm Hải mã

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Rượu bổ Thận dương