Hiển thị 121–140 trong 178 kết quả

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thang thuốc bổ II

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thang thuốc Trường sinh đại bổ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thang trợ dương ích Tinh

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thanh can giải độc

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thanh can giải nhiệt

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thanh can Tiêu độc

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thanh can Tiêu độc Trung Thiên

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thanh huyết cao

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thanh nữ điều kinh bổ huyết

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thanh tâm bá bổ Xuân Quang

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thập đại công lao hoàn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thấp khớp tê bại đơn

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thấp khớp tê bại Thuỷ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thập toàn đại bổ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thập toàn đại bổ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thập toàn đại bổ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thập toàn đại bổ

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thiên hoà ban dược

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thiên hoà ban dược

Thuốc có nguồn gốc tự nhiên

Thiên kim đại bổ Thận