Bá thống hoàn

Dạng bào chế: Hoàn cứng
Thành phần: Đỗ trọng, Câu kỷ tử, Hoàng kỳ, Đẳng sâm, tang ký sinh, Đương quy, Tục đoạn, Ngưu tất, Xuyên khung, Mộc qua, Thục địa, Hoàng tinh
Quy cách: Hộp 1 lọ 22g hoàn cứng
Số đăng ký: VND-2653-04
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hòa Đường – VIỆT NAM
Nhà đăng ký: 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo
*Việc sử dụng thuốc tuyệt đối phải theo ý kiến bác sĩ