An thần bổ tâm

Dạng bào chế: Hoàn mềm
Thành phần: Ðẳng sâm, Long nhãn, Bạch truật, Bá tử nhân, Kỷ tử, Thục địa, Hoài sơn, ý dĩ, Liên nhục, Táo nhân
Quy cách: Hộp 10 hoàn mềm x 10g
Số đăng ký: VNB-1071-02
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Bình Lục – VIỆT NAM
Nhà đăng ký: 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo
*Việc sử dụng thuốc tuyệt đối phải theo ý kiến bác sĩ