Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM

Hiển thị 1–20 trong 106 kết quả

Thuốc gây tê, mê

Adrenalin 1mg/1ml

Thuốc cấp cứu và giải độc

Adrenalin 1mg/ml

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Albendazol 400mg

Thuốc hướng tâm thần

Aminazin 25mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Amoxicillin 250mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Amoxicillin 250mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Amoxicillin 500mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Amoxicillin 500mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Ampicillin 250mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Ampicillin 250mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Ampicillin 250mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Ampicillin 500mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Ampicillin 500mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Ampicillin 500mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Artemisinin 250mg

Thuốc trị ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, virus, nấm

Artesunat 50mg

Thuốc cấp cứu và giải độc

Atropin sulfat 0,25mg/ml

Thuốc cấp cứu và giải độc

Atropin sulfat 0,25mg/ml

Dầu xoa, cao xoa

Boxingel

Thuốc hướng tâm thần

Cafein 70mg/1ml