Thuốc lợi tiểu

Hiển thị 1–20 trong 40 kết quả

Thuốc lợi tiểu

Acetazolamid 250mg

Thuốc lợi tiểu

Aldactone

Thuốc lợi tiểu

Apo hydro

Thuốc lợi tiểu

Apo-furosemide 40mg

Thuốc lợi tiểu

Apo-hydro 25mg

Thuốc lợi tiểu

Czartan-50

Thuốc lợi tiểu

D UIrefar 40mg

Thuốc lợi tiểu

Diulactone 25mg

Thuốc lợi tiểu

Diulactone 25mg

Thuốc lợi tiểu

Do-Hydro-25mg

Thuốc lợi tiểu

Furocemid 20mg/2ml

Thuốc lợi tiểu

Furosemid 40mg

Thuốc lợi tiểu

Furosemid 40mg

Thuốc lợi tiểu

Furosemid 40mg

Thuốc lợi tiểu

Furosemid 40mg

Thuốc lợi tiểu

Furosemid 40mg

Thuốc lợi tiểu

Furosemid 40mg

Thuốc lợi tiểu

Furosemide

Thuốc lợi tiểu

Furosemide 20mg/2ml

Thuốc lợi tiểu

Furosemide Inj