Thuốc giảm đau, hạ sốt

Hiển thị 1–20 trong 1814 kết quả

Nhóm chống viêm không Steroid

– Tryox

Nhóm chống viêm không Steroid

A.S.P-L Injection 900mg ‘Oriental’

Nhóm chống viêm không Steroid

AB Ausbiobone

Nhóm chống viêm không Steroid

ABAB 325mg

Nhóm chống viêm không Steroid

ABAB 500mg

Nhóm chống viêm không Steroid

ABAB 500mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Absolox

Nhóm chống viêm không Steroid

ACE KID 150

Nhóm chống viêm không Steroid

ACE KID 80

Nhóm chống viêm không Steroid

Aceclofenac 100mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Aceclofenac stada-100mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Acemarksans 100

Nhóm chống viêm không Steroid

Acemol 3%

Nhóm chống viêm không Steroid

Acemol 325mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Acemol 325mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Acemol 500 Effervescent 500mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Acemol E

Nhóm chống viêm không Steroid

Acemol Enfant 100mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Acemol-325mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Acepron 120