Thuốc gây tê, mê

Hiển thị 41–60 trong 93 kết quả

Thuốc gây tê, mê

Ketamine Hydrochloride

Thuốc gây tê, mê

Lidocain

Thuốc gây tê, mê

Lidocain

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 0,04g/2ml

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 100mg/5ml

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 100mg/5ml

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 100mg/5ml

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 2%

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 2%

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 2%

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 2%

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 2%

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 2%

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 2%

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 2% Adrenalin 0001%

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 2% Adrenalin 0001%

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 40mg/2ml

Thuốc gây tê, mê

Lidocain 40mg/2ml

Thuốc gây tê, mê

Lidocaine 2% Epinephrine Normon