Thuốc gây tê, mê

Hiển thị 1–20 trong 93 kết quả

Thuốc gây tê, mê

Adrenalin 1mg/1ml

Thuốc gây tê, mê

Aerrane

Thuốc gây tê, mê

Aneket

Thuốc gây tê, mê

Anepol Inj

Thuốc gây tê, mê

Anesia

Thuốc gây tê, mê

Axcel Lignocaine 2% Gel Sterile

Thuốc gây tê, mê

Bupivacaine Spinal

Thuốc gây tê, mê

Bupivacaine spinal

Thuốc gây tê, mê

Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy

Thuốc gây tê, mê

Buvac

Thuốc gây tê, mê

Buvac Heavy

Thuốc gây tê, mê

Buvac heavy

Thuốc gây tê, mê

Calypsol

Thuốc gây tê, mê

Chirocaine

Thuốc gây tê, mê

Chirocaine

Thuốc gây tê, mê

Chirocaine