Thuốc dùng chẩn đoán

Hiển thị 1–20 trong 33 kết quả

Thuốc dùng chẩn đoán

Arobarit

Thuốc dùng chẩn đoán

Arobarit

Thuốc dùng chẩn đoán

Arobarit

Thuốc dùng chẩn đoán

Arobarit

Thuốc dùng chẩn đoán

Bari sulfat

Thuốc dùng chẩn đoán

Befind

Thuốc dùng chẩn đoán

Dotarem

Thuốc dùng chẩn đoán

Dotarem

Thuốc dùng chẩn đoán

Dotarem

Thuốc dùng chẩn đoán

Fasran inj 300

Thuốc dùng chẩn đoán

Fasran inj 300

Thuốc dùng chẩn đoán

Fasran inj 350

Thuốc dùng chẩn đoán

Fasran inj 350

Thuốc dùng chẩn đoán

Gadovist

Thuốc dùng chẩn đoán

Gadovist

Thuốc dùng chẩn đoán

Haibaris

Thuốc dùng chẩn đoán

Hyasa

Thuốc dùng chẩn đoán

Hylase “Dessau” 150 I.U.

Thuốc dùng chẩn đoán

Magnegita

Thuốc dùng chẩn đoán

Megaray